strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Rekrutacja do Programu

Na podstawie Regulaminu o kwalifikację do Programu mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu kształcący się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia.

O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu

 • członkowie klubów sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych, zgodnych z aktualnym na dzień rozpoczęcia rekrutacji wykazem polskich związków sportowych, ogłaszanych przez Ministra właściwego od sportu
 • lub studenci Uniwersytetu zrzeszeni w zagranicznych związkach sportowych,

legitymujący się:

 • międzynarodową mistrzowską klasą sportową;
 • mistrzowską klasą sportową;
 • pierwszą klasą sportową;
 • wybitnymi osiągnięciami sportowymi w przypadku związków sportowych nie przyznających klas sportowych.

 

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

Dokumenty należy złożyć w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wraz z dokumentami o przyjęcie na studia.

Należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie:

 1. Wniosek o przyjęcie do Programu*,
 2. potwierdzenie przynależności do klubu sportowego*;
 3. jedno z poniższych zaświadczeń**:
  1. zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
  2. zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków sportowych nie przyznających klas sportowych;
  3. zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
 4. oświadczenie kandydata i klubu sportowego, iż w przypadku przyjęcia do Programu Uczestnik będzie reprezentował Uniwersytet w zawodach i ligach akademickich na szczeblu krajowym i zagranicznym, w szczególności podczas rywalizacji organizowanej przez Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS)*;
 5. harmonogram pracy sportowej*.

* – dokumenty do wypełnienia i podpisania stanowią Załączniki do Regulaminu – plik PDF; plik DOC, plik ODT

** – zaświadczenia należy uzyskać w danym dla dyscypliny polskim związku sportowym. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale.

Dokumenty krok po kroku:

 1. poproś trenera, sekretarza lub prezesa swojego klubu o pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o aktualnej klasie sportowej lub o wysokim poziomie sportowym kandydata z wykazem osiągnięć sportowych;
 2. pobierz załączniki do Regulaminu w jednym z formatów – plik PDF; plik DOC, plik ODT;
 3. wypełnij wniosek i podpisz – Załącznik 1 (strony 1 i 2);
 4. wypełnij lub poproś w biurze klubu o wypełnienie potwierdzenia przynależności do klubu sportowego – załącznik 2. Dopilnuj, aby potwierdzenie opieczętowano i podpisano ;
 5. wypełnij pierwszą część oświadczenia uczestnika i podpisz je – załącznik 3;
 6. poproś w biurze klubu o wypełnienie wypełnienie drugiej części oświadczenia uczestnika – załącznik 3. Dopilnuj, aby oświadczenie opieczętowano i podpisano;
 7. przygotuj plan pracy sportowej – przynajmniej na październik i listopad – załącznik 4;
 8. tak przygotowane dokumenty dołącz do dokumentów dla Komisji Rekrutacyjnej UMK i prześlij na adres komisji – rekrutacja na kierunki krok po kroku. lub dostarcz bezpośrednio do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
 9. jeżeli masz pytania skontaktuj się z mgr Zofią Berlikowską, która odpowie na wszystkie Twoje pytania mailem karieradwutorowa@umk.pl lub telefonicznie +48 56 611 43 78 w godzinach 7:15–15:15.

 

STUDENCI WYŻSZYCH LAT

Dokumenty należy złożyć w w przypadku studentów wyższych lat do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w terminie do 15 września – dotyczy studentów-sportowców ubiegających pierwszy raz o przyjęcie do programu.

W przypadku Uczestników w terminie do końca czerwca muszą oni dokonać potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w programie przedstawiając Dyrektorowi UCS jedno z zaświadczeń określonych w paragrafie 4 ustęp 2 Regulaminu.