strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1

Turnieje i zawody organizowane przez UCS UMK w Toruniu

Jednym z celów działalności Centrum jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu akademickiego poprzez organizację zawodów o zasięgu ogólnopolskim dla społeczności akademickiej – studentów oraz pracowników polskich uczelni wyższych.

Środowisko akademickie odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, stając się stymulatorem aktywności fizycznej. Środowisko akademickie jako jedna z najważniejszych i licznych społecznych  grup opiniotwórczych buduje świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka oraz ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw społecznych w tym obszarze. Osoby aktywne fizycznie osiągają lepsze wyniki w nauce i pracy zawodowej, co przekłada się na wyższą produktywność w pracy oraz wyższe zarobki. Naturalne miejsce w tym procesie zajmują uczelnie, stając się automatycznie partnerami w realizacji głównej idei programy, jaką jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.