Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium JM Rektora UMK w Toruniu za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ważne – Wnioski należy złożyć w pokoju nr G1-11.


Zasady przyznawania stypendiów sportowych (dla najlepszych studentów) w ramach świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określa Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szczegóły dotyczące świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz generator wniosków są dostępne na stronie stypendia.umk.pl

Tabela punktowa osiągnięć sportowych znajduje się https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/TiOFyM/138_Regulamin_swiadczen_dla_studentow_Uniwersytetu.pdf

Uwaga w punkcie 4.3. zawierają się również Akademickie Mistrzostwa Polski.


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje o stypendium

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być w przypadku osiągnięć w sporcie:

RODO

Zgłaszanie kandydatur do wniosków o przyznanie stypendium – zgłoszenie wymaga wypełnienia elektronicznego wniosku, wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć do koordynatora wydziałowego w wyznaczonym terminie.
Uwaga! We wzorze wniosku w wykazie osiągnięć znajdującym się w części B wprowadzono dodatkowe informacje uzupełniające opis osiągnięć.