strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Preferowane kierunki studiów w Programie kariera dwutorowa student-sportowiec

Specjalnie dla studentów-sportowców przygotowaliśmy listę preferowanych kierunków studiów dla Programu kariera dwutorowa. Poniższa lista zwiera wykaz kierunków studiów, na których możliwe będzie elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową. W wykazie uwzględniono kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite (magisterskie – kierunek Prawo), prowadzone w trybie stacjonarnym niestacjonarnym. Szczegóły w Regulaminie studiów

Oczywiście dla kandydatów są dostępne wszystkie kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet jednak z zastrzeżeniem, iż na niewymienionych poniżej kierunkach godzenie kariery sportowej z nauką uniwersytecką może być utrudnione ze względu na konieczność obecności i udziału w zajęciach kontaktowych takich jak np. laboratoria.

Stacjonarne I stopnia

 1. Administracja (s1) ►więcej informacji
 2. Archeologia (s1) ►więcej informacji
 3. Architektura informacji (s1) ►więcej informacji
 4. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1) ►więcej informacji
 5. Bezpieczeństwo narodowe (s1) ►więcej informacji
 6. Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) ►więcej informacji
 7. Etnologia – antropologia kulturowa (s1) ►więcej informacji
 8. Filologia – japonistyka (s1) ►więcej informacji
 9. Filologia angielska (s1) ►więcej informacji
 10. Filologia bałkańska (s1) ►więcej informacji
 11. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1) ►więcej informacji
 12. Filologia polska (s1) ►więcej informacji
 13. Filologia polska jako obca (s1) – NOWOŚĆ ►więcej informacji
 14. Filologia romańska (s1) ►więcej informacji
 15. Filologia rosyjska (s1) ►więcej informacji
 16. Filologia włoska (s1) ►więcej informacji
 17. Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim ►więcej informacji
 18. Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem hiszpańskim ►więcej informacji
 19. Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język rosyjski z językiem czeskim ►więcej informacji
 20. Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem hiszpańskim ►więcej informacji
 21. Filozofia (s1) ►więcej informacji
 22. Geografia (s1) ►więcej informacji
 23. Gospodarka przestrzenna (s1) – studia inżynierskie ►więcej informacji
 24. Historia (s1) ►więcej informacji
 25. Historia sztuki (s1) ►więcej informacji
 26. Komparatystyka literacko-kulturowa (s1) ►więcej informacji
 27. Kulturoznawstwo (s1) ►więcej informacji
 28. Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) ►więcej informacji
 29. Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) ►więcej informacji
 30. Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1) ►więcej informacji
 31. Medioznawstwo (s1) ►więcej informacji
 32. Ochrona środowiska (s1) ►więcej informacji
 33. Pedagogika (s1) ►więcej informacji
 34. Pedagogika medialna (s1) ►więcej informacji
 35. Pedagogika specjalna (s1) ►więcej informacji
 36. Politologia (s1) ►więcej informacji
 37. Prawo (sj) ►więcej informacji
 38. Religioznawstwo (s1) ►więcej informacji
 39. Socjologia (s1) ►więcej informacji
 40. Sport i wellness (s1) ►więcej informacji
 41. Stosunki międzynarodowe (s1) ►więcej informacji
 42. Studia Skandynawsko-Bałtyckie (s1) ►więcej informacji
 43. Tourism Management (s1) – NOWOŚĆ ►więcej informacji
 44. Turystyka i rekreacja (s1) ►więcej informacji
 45. Wojskoznawstwo (s1) ►więcej informacji
 46. Zarządzanie (s1) ►więcej informacji
 47. Zarządzanie (s1) – studia w języku angielskim ►więcej informacji
 48. Zarządzanie informacją i bibliologia (s1) ►więcej informacji

Stacjonarne II stopnia

 1. Administracja (s2) ►więcej informacji
 2. Archeologia (s2) ►więcej informacji
 3. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s2) ►więcej informacji
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne (s2) ►więcej informacji
 5. Doradztwo podatkowe (s2) ►więcej informacji
 6. East and Central European Studies (s2) – NOWOŚĆ ►więcej informacji
 7. Etnologia – antropologia kulturowa (s2) ►więcej informacji
 8. Filologia – japonistyka (s2) ►więcej informacji
 9. Filologia angielska (s2), sp. edytorstwo tekstów anglojęzycznych ►więcej informacji
 10. Filologia angielska (s2), sp. język-kultura-literatura ►więcej informacji
 11. Filologia angielska (s2), sp. translatoryka ►więcej informacji
 12. Filologia bałkańska (s2) ►więcej informacji
 13. Filologia klasyczna (s2) ►więcej informacji
 14. Filologia polska (s2) ►więcej informacji
 15. Filologia romańska (s2) ►więcej informacji
 16. Filologia rosyjska (s2) ►więcej informacji
 17. Filozofia (s2) ►więcej informacji
 18. Geografia (s2) ►więcej informacji
 19. Geoinformacja środowiskowa (s2) ►więcej informacji
 20. Historia (s2) ►więcej informacji
 21. Historia sztuki (s2) ►więcej informacji
 22. Kulturoznawstwo (s2) ►więcej informacji
 23. Pedagogika (s2) ►więcej informacji
 24. Pedagogika specjalna (s2) ►więcej informacji
 25. Politologia (s2) ►więcej informacji
 26. Socjologia (s2) ►więcej informacji
 27. Stosunki międzynarodowe (s2) ►więcej informacji
 28. Studia Skandynawsko-Bałtyckie (s2) ►więcej informacji
 29. Turystyka i rekreacja (s2) ►więcej informacji
 30. Wojskoznawstwo (s2) ►więcej informacji
 31. Zarządzanie (s2) ►więcej informacji
 32. Zarządzanie (s2) – studia w języku angielskim ►więcej 
 33. Zarządzanie informacją i bibliologia (s2) ►więcej informacji

Niestacjonarne I stopnia

 1. Administracja (n1) ►więcej informacji
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (n1) ►więcej informacji
 3. Chemia (n1) ►więcej informacji
 4. Chemia kosmetyczna (n1) ►więcej informacji
 5. Filologia angielska (n1) ►więcej informacji
 6. Filologia polska jako obca (n1) – NOWOŚĆ ►więcej informacji
 7. Geografia (n1) ►więcej informacji
 8. Gospodarka przestrzenna (n1) – studia inżynierskie ►więcej informacji
 9. Pedagogika (n1) ►więcej informacji
 10. Prawo (nj) ►więcej informacji
 11. Turystyka i rekreacja (n1) ►więcej informacji
 12. Zarządzanie (n1) ►więcej informacji

Niestacjonarne II stopnia

 1. Administracja (n2) ►więcej informacji
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (n2) ►więcej informacji
 3. Chemia (n2) ►więcej informacji
 4. Chemia kosmetyczna (n2) ►więcej informacji
 5. Filologia angielska (n2) ►więcej informacji
 6. Filologia polska (n2) ►więcej informacji
 7. Geografia (n2) ►więcej informacji
 8. Geoinformacja środowiskowa (n2) ►więcej informacji
 9. Pedagogika (n2) ►więcej informacji
 10. Turystyka i rekreacja (n2) ►więcej informacji
 11. Zarządzanie (n2) ►więcej informacji