strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Kariera dwutorowa na Townhall YUFE w Bremie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. www.uni-bremen.de/en/yufe

Program kariery dwutorowej znalazł się wśród inicjatyw prezentowanych  w trakcie międzynarodowego spotkania uniwersytetów YUFE z przedstawicielami miast uczestniczących w projekcie. Townhall odbyło się 12-14 października w Bremie i w jego trakcie uczelnie prezentowały projekty realizowane wspólnie z samorządami miast.

Przegląd katalogu dobrych praktyk w zakresie współpracy uniwersytetów z otoczeniem zewnętrznym miał na celu nie tylko zapoznanie partnerów z realizowanymi inicjatywami, ale także ma zachęcić do rozszerzenia współpracy czy szukania inspiracji w uruchomianiu podobnych inicjatyw na uczelniach partnerskich.

Program kariery dwutorowej student-sportowiec został obszernie nakreślony podczas Townhall. Przedstawiliśmy jego zasady, korzyści oraz dotychczasowe osiągnięcia naszych sportowców uczestniczących w programie. Poświęciliśmy też sporo miejsca na przegląd miejskich i uniwersyteckich inwestycji w infrastrukturę sportową, która przyczynia się do zwiększenia aktywności sportowej wśród mieszkańców i sportowców realizujących karierę sportową.

Prezentacja UMK spotkała się z szerokim zainteresowaniem partnerów YUFE, a uniwersytet będzie szukał wśród nich podmiotów chętnych do skorzystania z wiedzy i możliwości sieciowania się uczelni oraz miast.

pozostałe wiadomości