strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


BASEN - LIMIT OSÓB -

Uniwersyteckie Centrum Sportowe informuje, że od dnia 15 grudnia 2021 r. limit osób korzystających

z basenu będzie wynosił: 30 osób.

W związku z nowymi ograniczeniami zmianie ulegnie harmonogram dostępności basenu.

Nowy harmonogram zostanie umieszczony dnia 14 grudnia 2021 r. na stronie UCS.

Zespół UCS UMK Toruń


Usprawiedliwienie nieobecności studenta spowodana kawarantanną lub izolacją

Powołując się na punt 4 § 7 Zarządzenia Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia27 września 2021r.w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

informujemy, że

nieobecność studenta, doktoranta lub innego uczestnika procesu kształcenia na zajęciach obowiązkowych na terenie Uniwersytetu spowodowana kwarantanną lub izolacją domową, traktuje się̨ jako nieobecność usprawiedliwioną z obowiązkiem odrobienia lub zaliczenia zajęć. Student, doktorant lub inny uczestnik procesu kształcenia ustala z prowadzącym zajęcia możliwość i formę odrobienia lub zaliczenia zajęć obowiązkowych. Link do Zarządzenia nr 186