strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Druk - Potwierdzenie odrobienia zajęć WF

Druki potwierdzające odrobienie zajęć można odebrać:

1. Recepcja basenowa, ul. św. Józefa 17 (UCS1)

2. Portiernia, ul. św. Józefa 19 (UCS 2)

3. Portiernia , ul. Gagarina 35