ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Dyżury nauczycieli wychowania fizycznego oraz pozostałych pracowników Centrum

Dyrektor - prof. dr hab. Piotr Błajet
Z-ca Dyrektora ds. Sportowych - mgr Tomasz Górzyński
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych - mgr Krzysztof Wasilkiewicz

mgr Wojciech Barczak
prof. dr hab. Piotr Błajet
mgr Anna Błaszkowska
mgr Piotr Dobrolubow
mgr Tomasz Górzyński
dr Małgorzata Grabowska
mgr Wojciech Grześkiewicz
Henryk Jędrzejewski
mgr Joanna Kaczmarek
mgr Magdalena Kola-Jankowska
mgr Anna Lewandowska-Plińska
mgr Oliwia Matuszewska
mgr Izabela Pawłowska
licencjat Dorota Słoma
mgr Ryszard Szczechowiak
mgr Hanna Szewczyk
mgr Michał Tyburski
mgr Krzysztof Wasilkiewicz
mgr Anna Wiak
mgr Iwona Willma
mgr Zbigniew Wojtowicz