strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

4 edycja programu dla sportowców

Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a wraz z nią rekrutacja do Programu Kariery Dwutorowej student-sportowiec. Celem Programu jest zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Częścią koncepcji Programu jest elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z nauką uniwersytecką.

 

Zachęcamy wszystkich sportowców do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w UMK! Szczegółowe informację o Programie kariery dwutorowej student-sportowiec można odnaleźć na stronie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

 

Informacje dla kandydatów i studentów pierwszego roku

Dokumenty należy złożyć w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wraz z dokumentami o przyjęcie na studia. Należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie programu kariery dwutorowej student-sportowiec:

1. wniosek o przyjęcie do Programu,
2. potwierdzenie przynależności do klubu sportowego;
3. jedno z poniższych zaświadczeń:
— zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
— zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków sportowych nie przyznających klas sportowych;
— zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
— oświadczenie kandydata i klubu sportowego, iż w przypadku przyjęcia do Programu Uczestnik będzie reprezentował Uniwersytet w zawodach i ligach akademickich na szczeblu krajowym i zagranicznym, w szczególności podczas rywalizacji organizowanej przez Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS)*;
4. harmonogram pracy sportowej.

Z niecierpliwością czekamy na nowych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, życząc im powodzenia podczas trwającej rekrutacji. Do zobaczenia na UMK!

 

Informacje dla studentów wyższych lat


Dokumenty należy złożyć w w przypadku studentów wyższych lat do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w terminie do 15 września – dotyczy studentów-sportowców ubiegających pierwszy raz o przyjęcie do programu.
W przypadku Uczestników w terminie do końca czerwca muszą oni dokonać potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w programie przedstawiając Dyrektorowi UCS jedno z zaświadczeń określonych w paragrafie 4, ustęp 2 
Regulaminu programu kariery dwutorowej student-sportowiec. Wszystkie załączniki wymagane podczas rekrutacji można  odnaleźć na stronie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

By zapoznać się z praktyczną stroną Programu Kariery Dwutorowej student-sportowiec UMK, zachęcamy do przeczytania rozmowy z Łukaszem Korzestańskim - studentem Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK - w której opowiada o łączeniu nauki ze sportem wyczynowym.

Link: https://www.redbull.com/pl-pl/lukasz-korzestanski-studia-praca-sport-pasja

pozostałe wiadomości