strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Kariera dwutorowa 3.0

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

Rektor UMK w Toruniu wydał zarządzenie określające nowe zasady funkcjonowania Programu kariera dwutorowa student-sportowiec

Zbliża się kolejny rok akademicki i zarazem kolejny już rok funkcjonowania Programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Celem Programu jest zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Częścią koncepcji Programu jest elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z nauką uniwersytecką. 

Nowy regulamin Programu znacznie upraszcza proces rekrutacji kandydatów oraz dalsze ich funkcjonowanie na Uniwersytecie, jako uczestników kariery dwutorowej. Najważniejsze zmiany dotyczą:

Regulamin PKD edycja 2020/2021 – zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:

  • słownika pojęć stosowanych w regulaminie;
  • kryteria uczestnictwa w Programie są tożsame z kryteriami przyjęcia na studia wybitnych sportowców – I klasa sportowa i wyższe;
  • zgłoszenie do Programu – w przypadku studentów I roku wniosek będą oni składać do komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentami o przyjęcie na studia;
  • zgłoszenie do Programu – pozostali studenci wyższych roczników do 15 września;
  • uczestnictwo w programie będzie przyznawane na cały okres kształcenia na studiach I II, jednolitych magisterskich lub III stopnia, z zastrzeżeniem, że do końca czerwca każdy uczestnik musi dokonać potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w programie – dostarczyć do UCS aktualną klasę sportową I lub wyższą;
  • przepisy przejściowe w związku z COVID, tj: w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju i związku z wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów uczestnicy programu zakwalifikowani do kariery dwutorowej w roku akademickim 2019/2020 są automatycznie zakwalifikowani do programu kariery dwutorowej w roku akademickim 2020/2021.

Mamy nadzieję, że nowy kształt regulaminu znacząco poprawi komfort studiowania studentom-sportowcom oraz usprawni pracę dziekanatów.

 

pozostałe wiadomości