Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Rekrutacja do Programu

Ogłoszenie o rekrutacji do Programu kariera dwutorowa student-sportowiec

O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu kształcący się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia.

O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się:

 1. studenci Uniwersytetu członkowie klubów sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych, zgodnych z aktualnym na dzień rozpoczęcia rekrutacji wykazem polskich związków sportowych, ogłaszanych przez Ministra właściwego od sportu;
 2. lub studenci Uniwersytetu zrzeszeni w zagranicznych związkach sportowych,

legitymujący się:

 1. międzynarodową mistrzowską klasą sportową;
 2. mistrzowską klasą sportową;
 3. pierwszą klasą sportową;
 4. wybitnymi osiągnięciami sportowymi w przypadku związków sportowych nie przyznających klas sportowych.

Kandydat jest obowiązany dostarczyć jedno z poniższych zaświadczeń:

 1. zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
 2. zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków sportowych nie przyznających klas sportowych;
 3. zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;

Podstawą ubiegania się o kwalifikację do Programu jest złożenie w terminie, miejscu i formie, określonymi w ogłoszeniu o rekrutacji, wniosku o przyjęcie do Programu wraz z załącznikami do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego – Sekretariat, ul. Św. Józefa 17.

Harmonogram rekrutacji do Programu kariera dwutorowa student-sportowiec:
02.10.2019 – ogłoszenie o rekrutacji,
17.10.2019 – zakończenie składania wniosków,
21.10.2019 – ogłoszenie wyników,
21.10.2019 – decyzja o przyjęciu do Programu oraz przekazanie decyzji właściwemu dziekanowi,
po 21.10.2019 – ustalenie warunków Indywidualnego Trybu Studiowania na właściwym studentowi-sportowcowi wydziale.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji – rekrutacja krok po kroku:

 1. Pobierz i wypełnij Wniosek o przyjęcie do Programu PKD_2018_2019 – Wniosek o przyjęcie do programu (778 KB),
 2. Pobierz, wypełnij, załatw podpisy w klubie pod Potwierdzeniem o przynależności do klubu sportowego PKD_2018_2019 – Potwierdzenie przynależności do klubu sportowego (573 KB),
 3. Pobierz, wypełnij, załatw podpisy w klubie pod Oświadczeniami PKD_2018_2019 – Oświadczenia (655 KB),
 4. Uzyskaj zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez polski związek sportowy, jeżeli związek takowe wydaje,
 5. Pobierz i wypełnij Harmonogram pracy sportowej (tzw. łączka treningowa)PKD_2018_2019 – Harmonogram pracy sportowej (625 KB),
 6. Wyrób legitymację AZS,
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty złóż do: Uniwersyteckie Centrum Sportowe, sekretariat Centrum, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 17,
 8. Poczekaj na ogłoszenie wyników. Lista rankingowa pojawi się na tej stronie, dodatkowo zostaniesz powiadomiony drogą mailową.