strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Stypendia sportowe JM Rektora UMK w Toruniu

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzeniem Nr 157 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2018 r. wprowadzono nowy Regulamin przyznawania stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

O stypendia mogą się ubiegać studenci i doktoranci Uniwersytetu spełniający warunki:

1) legitymujący się I lub II klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych, ogłaszanym na podstawie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) przez Ministra Sportu i Turystyki, a w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych opinią tego związku, potwierdzającą wysoki poziom sportowy zawodnika,

2) osiągający wybitne wyniki sportowe, w szczególności podczas:

a) Igrzysk Olimpijskich,

b) Uniwersjad, c) Mistrzostw Świata,

d) Akademickich Mistrzostwa Świata,

e) Mistrzostw Europy,

f) Akademickich Mistrzostwa Europy,

g) Europejskich Igrzysk Studentów,

h) Mistrzostw Polski,

i) Mistrzostw Polski AZS (dawniej AMP),

 j) rozgrywek o Puchar Polski,

k) Akademickich Mistrzostw województwa,

l) udziału w rozgrywkach ekstraklasy lub I ligi polskich związków sportowych, wymienionych w aktualnym wykazie polskich związków sportowych, ogłaszanym na podstawie odrębnych przepisów o sporcie przez Ministra Sportu i Turystyki, oraz odpowiedników w/w imprez dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie 

pozostałe wiadomości