strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Strategia rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu uchwalona!

Zdjęcie ilustracyjne

26 czerwca br. została uchwalona bezprecedensowa Strategia rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nie poprzestaje udoskonalać swojej oferty sportowej. 26 czerwca br. została podjęta uchwała senatu UMK w Toruniu dotycząca strategii rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu. Strategia rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego to kolejny krok w stronę usportowienia uniwersytetu. W strategii określoną misję Uniwersytetu oraz przedstawiono wizje rozwoju aktywności fizycznej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stawia na zrównoważony rozwój, łączący w sobie zarówno sport wyczynowy jak i rekreację oraz badania naukowe i praktyki kliniczne.  Opracowane założenia oraz ich realizacja bezpośrednio przyczynią się do rozwoju sportu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 

Strategia określa główny cel strategiczny w ramach czterech obszarów:

  1. upowszechnianie rekreacji i sportu dla wszystkich ( zajęcia wychowania fizycznego oraz promocja zdrowego trybu życia)
  2. rozwój sportu akademickiego oraz sportu wyczynowego ( w ramach sekcji i drużyn sportowych)
  3. prowadzenie badań naukowych i praktyk klinicznych w zakresie rehabilitacji sportowej
  4. prowadzenie innowacyjnych i trandyscyplinarnych badań naukowych w zakresie medycyny sportowej. 

Należy nadmienić, iż realizacji wszystkich zakładanych celów wymaga stworzenia odpowiednich warunków w tym: infrastruktury sportowej, źródeł finansowania czy struktury organizacyjnej. 
Omawiany dokument zawiera również cele operacyjne i cele strategiczne dla realizacji celu głównego w poszczególnych obszarach. Całość uchwały oraz treść strategii rozwoju akademickiej aktywności fizycznej dostępny jest na stronie  Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Opracowanie strategii

  1. Wprowadzenie, dokumenty strategiczne: Piotr Błajet – Dyrektor UCS, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  2. Koncepcja misji, wizji cel główny rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  3. Cele strategiczne – obszar I: Piotr Bajet – Dyrektor UCS, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych, Zespół dydaktyczny UCS UMK w Toruniu
  4. Cele strategiczne – obszar II: Piotr Błajet– Dyrektor UCS, Anna Błaszkowska– Koordynator sportu studenckiego, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  5. Cele strategiczne – obszary III i IV: Tomasz Górzyński  – Zastępca dyrektora ds. sportowych

pozostałe wiadomości