strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Wybory AZS UMK Toruń

Zdjęcie ilustracyjne

Na najbliższą środę Zarząd Akademickiego Klubu Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów AZS UMK w Toruniu. 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów AZS UMK w Toruniu

Data: 21 marca o godz. 16.00

Miejsce: sala konferencyjna UCS, ul.św. Józefa 17 w Toruniu


 

Porządek obrad

1. Powitanie delegatów i gości,
2. Wybór Przewodniczącego WZSW,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przyjęcie regulaminu obrad,
5. Wybór Komisji (uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej),
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
7. Sprawozdanie z działalności AZS UMK Toruń,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Dyskusja,
11. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi (głosowanie jawne),
12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej,
13. Wybór władz:
a. Prezesa,
b. Członków Zarządu,
c. Komisji Rewizyjnej,
d. Sądu Koleżeńskiego,
14. Ogłoszenie wyników wyborów- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
15. Wybory delegata i zastępcy na XXVII Zjazd AZS UMK 2018,
16. Wybory 3 delegatów na zebranie OŚ AZS województwa Kujawsko-Pomorskiego,
17. Przyjęcie uchwał i wniosków WZSW,
18. Zakończenie WZSW.

 

pozostałe wiadomości