strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Współpraca UMK ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego ZSOiT nr 13

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

13 marca 2019 roku w Uniwersyteckim Centrum Sportowym, w obecności Prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali oraz  Dyrektora Jacka Królikiewicza podpisano umowę o współpracy Uniwersytetu z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu – Szkołą Mistrzostwa Sportowego.

Uroczystość odbyła się przy okazji spotkania władz Uniwersytetu i dyrekcji UCS ze studentami-sportowcami, opiekunami naukowo-dydaktycznymi, prodziekanami wydziałów i przedstawicielami administracji centralnej, biorących udział w Programie kariery dwutorowej student-sportowiec.

Ten nowatorski uniwersytecki Program będzie stanowił oś łączącą UMK ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Podpisany dziś dokument ma charakter ramowy. Współpraca będzie miała długofalowy charakter. Szczególnie podkreślono w nim realizację celów statutowych UMK i SMS, strategii rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu oraz założeń metodyczno-programowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie reguł współpracy Uniwersytetu i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zakresie wspierania sportowo utalentowanej młodzieży. Sygnatariusze porozumienia będą podejmowali działania na rzecz zrównoważonego rozwoju młodzieży w sposób umożliwiający elastyczne łączenie treningu sportowego na wysokim poziomie i edukacji na poziomie średniej szkoły oraz późniejszych studiów uniwersyteckich. Przewidziano  wspólne projekty dydaktyczne skierowane do uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Współpraca metodyczna dydaktyków z UMK i SMS z pewnością wzbogaci doświadczenie nauczycieli pracujących na co dzień z młodymi sportowcami, dziś uczniami szkoły średniej jutro studentami Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości