strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Play and Lifelong Learning

Zdjęcie ilustracyjne
fot. T. Górzyński

5 grudnia w gmachu Uniwersyteckiego Centrum Sportu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Play and Lifelong Learning”. 

Wydarzenie to dedykowane było pracownikom naukowym, doktorantom a także studentom i praktykom zainteresowanym problematyką gier oraz całożyciowego procesu uczenia się. Celem konferencji była wymiana poglądów a także szeroko pojmowany dyskurs akademicki. Konferencja ta miała charakter międzynarodowy, a jej uczestnikami byli również przedstawiciele światowego Brydża. Obrady konferencji naukowej „ Play and Lifelong Learning” były owocne i bardzo interesujące. Poruszana tematyka dotykała zarówno idei LLL jak również wymiaru motywacji czy gier komputerowych.

Podczas konferencji Prof. Piotr Błajet – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, prywatnie brydżysta – został uhonorowany medalem Światowej Federacji Brydża za działania na styku brydż–nauka.

Organizatorem konferencji była Katedra Psychopedagogiczna Podstaw Rewalidacji, Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Szkolnej, Katedra Geriatrii – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jak również Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK oraz Europejska Liga Brydża Sportowego.

pozostałe wiadomości