strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Patronat Prezesa ZG AZS prof. Alojzego Nowaka nad Programem kariery dwutorowej

Zdjęcie ilustracyjne
Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak otwiera katowicką Galę Sportu Akademickiego fot. P. Skaraba

W dniu 14 listopada Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak przesłał na ręce Prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali patronat nad Programem kariery dwutorowej student-sportowiec.

Szanowny Panie Profesorze,

dziękuję serdecznie za otrzymany list z prośbą o objęcie patronatem honorowym Programu Dwutorowej Kariery Student — Sportowiec, realizowanego w szeroko rozumianej społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z wielką atencją odnoszę się do wszystkich działań szeroko rozumianej społeczności akademickiej Uniwersytetu, która będzie sprzyjała realizacji programu na rzecz studentów-sportowców, a tym samym zapewniała doskonałe warunki symetrii programu studiów i rozwoju ich ścieżki kariery sportowej w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie to wielopłaszczyznowy, interdyscyplinarny program, który zapewni studentom-sportowcom zintegrowany system odpowiadający europejskim standardom.

Dziękując za podjęcie, wdrożenie i realizację Programu Dwutorowej Kariery Student-Sportowiec nie tylko z przyjemnością obejmujemy patronat, ale również deklarujemy wszelkiego rodzaju pomoc w atmosferze poszukiwań odpowiedzi, przykładów dobrych praktyk w obszarze szeroko rozumianego sportu akademickiego.

Łączę wyrazy szacunku

prof. dr hab. Alojzy Nowak – Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego

 

pozostałe wiadomości