strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Przedstawiciele UMK o karierze dwutorowej na Zarządzie Głównym AZS

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Paweł Skarba

Dzięki wizycie na otwartym posiedzeniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, przedstawiciele UMK mogli zaprezentować główne założenia Programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Nasza ścieżka legislacyjna stanowi katalog dobrych praktyk dla innych uczelni wyższych. Zarząd Główny AZS jest bardzo zainteresowany rozwiązaniami wypracowanymi przez toruński Uniwersytet. Dzięki planowanej współpracy ZG AZS i Uniwersytetu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspólnie wiążemy nadzieje na rozpowszechnienie założeń Programu. Przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Sportowego mieli też przyjemność brać udział w obchodach Gali Sportu Akademickiego organizowanej w Katowicach.

W dniu 25.10.2018 r. od godz. 12:30 rozpoczęło się otwarte posiedzenie Zarządu Głównego AZS. W posiedzeniu tym, na zaproszenie Sekretarza Generalnego AZS - Dariusza Piekuta, brali udział przedstawiciele Zespołu ds. kariery dwutorowej UCS: Tomasz Górzyński oraz Anna Błaszkowska. Podczas otwartego posiedzenia Zarządu AZS zostały przedstawione główne założenia Programu kariery dwutorowej student-sportowiec UMK. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej nastąpił czas burzliwej dyskusji oraz gratulacji składanych UMK przez członków Zarządu Głównego AZS oraz zaproszonych gości. Program kariery dwutorowej to pierwszy tego typu projekt, dotyczący studentów-sportowców i zrównoważonego rozwoju sportowego i naukowego, wdrożony w polskim uniwersytecie w tak szerokim zakresie formalnym, prawnym i ekonomicznym.

Inaugurację Gali poprzedziły spotkania rad statutowych Zarządu Głównego AZS. W spotkaniu Rady Rozwoju brała udział Anna Błaszkowska, która w kadencji 2018-2020 stała się jej członkiem.

Po zakończeniu obrad Zarządu Głównego w gmachu Teatru Śląskiego rozpoczęła się część oficjalna obchodów Gali Sportu Akademickiego. Podczas której wręczono odznaczenia oraz podziękowania dla zasłużonych pracowników i działaczy AZS. Nie zabrakło podsumowania zmagań rywalizacji sportowej oraz nagrodzenia najlepszych uczelni wyższych w poszczególnych kategoriach. Również sport osób z niepełnosprawnością został wyróżniony ze względu na prężność działań oraz osiągnięcia sportowe.

pozostałe wiadomości