strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Forma realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zdjęcie ilustracyjne

Forma realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie od 10.01.2022 do 30.01.2022.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów II roku odbywają się w następującym trybie:

1. studenci mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie według planu i zaliczać zgodnie z warunkami ustalonymi na początku semestru.

2. studenci, którzy nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, w ramach zajęć w trybie zdalnym otrzymają materiały pocztą elektroniczną od prowadzących. 

Prowadzący zajęcia ustalają zasady zaliczenia.

pozostałe wiadomości