strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Honorowy patronat Marszałka Piotra Całbeckiego

Zdjęcie ilustracyjne

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął honorowym patronatem Program kariery dwutorowej student-sportowiec

Dnia 18.10.2018 roku w Uniwersyteckim Centrum Sportowym gościł Michał Rutkowski przedstawiciel Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W trakcie spotkania z dyrekcją UCS przekazał pismo skierowane na ręce Prorektora ds. Studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali, informujące o objęciu Programu kariery dwutorowej student-sportowiec honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Patronat honorowy Marszałka Piotra Całbeckiego jest niewątpliwie wyróżnieniem działań Uniwersytetu w dziedzinie holistycznego podejścia do kształcenia sportowo uzdolnionej młodzieży z Kujaw i Pomorza.

 

pozostałe wiadomości