strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem a Miastem Toruń

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

W dniu 9.10.2018 roku prof. Beata Przyborowska – Prorektor ds. kształcenia oraz Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia podpisali umowę o współpracy partnerskiej w zakresie Programu kariery dwutorowej student-sportowiec oraz reguł współpracy Uniwersytetu i Miasta Toruń w zakresie promowania sportu.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas otwarcia hali tenisowej przy ul. Szosa Bydgoska 75B w Toruniu. Szczególne miejsce we współpracy Stron zajmie sport akademicki oraz uniwersytecki Program kariery dwutorowej student-sportowiec. Wraz z początkiem roku akademickiego Uniwersytet wdrożył w życie projekt skierowany do sportowo uzdolnionej młodzieży. Celem Programu kariera dwutorowa jest zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki. Częścią koncepcji jest elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z nauką uniwersytecką. Cel zostanie osiągnięty przez połączenie edukacji na najwyższym poziomie oraz treningu wysokiej jakości.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie reguł współpracy Uniwersytetu i Miasta Toruń w zakresie promowania sportu. Sygnatariusze porozumienia będą podejmowali długofalowe działania na rzecz rozwoju sportu oraz Programu kariery dwutorowej. Dodatkowo w porozumieniu przewidziano  wspólne prace nad poprawą warunków organizacyjno-prawnych, ekonomicznych, społecznych,  rozbudową infrastruktury sportowej oraz zwiększeniem dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla rozwoju sportowo uzdolnionej młodzieży. Nadmienić należy, iż niektóre z tych działań już mają miejsce, a doskonałym przykładem jest dofinansowanie przez Gminę budowy drugiego etapu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Rada Miasta uchwaliła na ten cel dotację w wysokości 2 milionów złotych. Kolejnym jest system miejskich stypendiów sportowych, z którego korzystają również studenci naszej uczelni.

pozostałe wiadomości