strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Nagrody sportowe JM Rektora dla studentów i doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

Zarządzeniem Nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 października 2020 r. wprowadzono nowy regulamin przyznawania nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania studentom i doktorantom UMK w Toruniu nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe. 

O nagrody mogą się ubiegać studenci i doktoranci Uniwersytetu spełniający warunki:

  1. legitymujący się I lub II klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych,
  2. osiągający wybitne wyniki sportowe podczas imprez sportowych prowadzonych przez światowe, europejskie, polskie organizacje sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród, których wzór określa załącznik do Regulaminu składa się do sekretariatu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego do końca października każdego roku.

pozostałe wiadomości