strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Kariera dwutorowa studenta-sportowca

Zdjęcie ilustracyjne
Judoczka Anna Załęczna jest znakomitym przykładem łączenia studiów na UMK z karierą sportową na najwyższym poziomie fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje strategiczne działania w zakresie rozwoju sportu akademickiego. W roku akademickim 2018/2019 zostanie wprowadzony cały system kształcenia wyższego dla wybitnych sportowców, którzy chcą zdobywać wiedzę na UMK.

Pierwszym elementem są uchwalone przez Senat UMK w Toruniu zmiany Regulaminu studiów, które pozwolą na elastyczne łączenie kariery sportowej z nauką na Uniwersytecie. Uczelnia dostrzega potencjał i rolę aktywności fizycznej w życiu społeczności akademickiej oraz potrzebę jej dalszego rozwoju. Założenia Programu kariery dwutorowej mają pozwolić na holistyczne połączenie nauki z reżimem treningowym i startowym, pozwolić na kontynuowanie kariery sportowej na wysokim poziomie oraz umożliwić efektywną naukę na Uniwersytecie.

Dla przyszłych studentów-studentów na UMK została stworzona lista kierunków studiów preferowanych w Programie, pozwalających na elastyczne połączenie zajęć uniwersyteckich i treningów. Oferta studiów nie została w ten sposób ograniczona - sportowcy będą mogli wybierać spośród pełnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu. Przy czym będą oni informowani o tym, że niektóre kierunki studiów będą mniej elastyczne i bardziej czasochłonne ze względu na formy prowadzonych zajęć, np. laboratoryjnych.

Opiekę nad studentami-sportowcami oraz ich obsługę administracyjną zapewni Uniwersyteckie Centrum Sportowe, gdzie każdy student-sportowiec uzyska pomoc opiekuna sportowego. Zadaniem UCS będzie integracja wszelkich procesów i procedur związanych z zarządzaniem sportem i sportowcami w jednym wyspecjalizowanym centrum sportu.

Studenci przyjęci do Programu kariera dwutorowa będą mieli możliwość studiowania w trybie indywidualnym – w ramach indywidualnego planu studiów. Jest to najlepsze rozwiązanie łączące elastyczne podejście do planu studiów, zapewniające najwyższą jakość kształcenia przez indywidualny dobór treści kształcenia, indywidualny dobór form kształcenia – student-sportowiec będzie mógł ubiegać się o indywidualne ustalenie - w miarę możliwości organizacyjnych - pierwszeństwa w indywidualnym wyborze grupy w ramach zajęć dydaktycznych oraz realizacji efektów kształcenia przy częściowym lub całkowitym braku uczestnictwa w zajęciach kontaktowych. Zajęcia dydaktyczne w ramach indywidualnego trybu studiowania mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora UMK.

Student-sportowiec, uczestnik Programu, będzie zatem trafiał pod opiekę dydaktyczno-naukową tutora na wydziale prowadzącym kierunek. Wspólnie ustalą oni z poszczególnymi wykładowcami formę udziału w zajęciach, możliwości samodzielnej nauki i daty zaliczeń oraz egzaminów, tak, aby nie kolidowały one z procesem treningowym.

Dla wybitnych sportowców studiujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dostępne będą też urlopy sportowe – krótko i długoterminowe. Rozwiązanie to zapewni wysoki poziom kształcenia w okresach szczególnie wzmożonej pracy treningowej, spowodowanej przygotowaniami do najważniejszych i największych imprez sportowych. Odciążenie w tym okresie od nauki pozwoli skupić się na wyniku sportowym. Na wynikach w nauce studenci-sportowcy będą skupiać się w późniejszych okresach, kiedy trening wraca do normalnych objętości.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rozbudowuje również swoją infrastrukturę sportową. Niebawem obok hali i basenu rozpocznie się budowa kolejnej wielofunkcyjnej hali z centrum rehabilitacji sportowej i laboratorium fizjologii wysiłku fizycznego oraz kompleksu boisk wielofunkcyjnych, całość dopełni ścieżka biegowa z elementami małej architektury i placów do treningu funkcjonalnego. UMK w Toruniu stawia na uzdolnioną sportowo młodzież, która będzie chciała rozwijać swoje pasje również w sporcie akademickim, reprezentując Uniwersytet na Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy czy Uniwersjadzie. Obok sportu akademickiego UMK chce rozwijać potencjał sportowy w ligach państwowych, współpracując w tym zakresie z wiodącymi klubami sportowymi, dając studentom możliwość gry zarówno w najwyższych klasach rozgrywek, jak i w niższych ligach. Działając wspólnie z wiodącymi organizacjami sportowymi UMK jest w stanie zapewnić ciągłość kariery sportowej zawodników oraz kontynuację cyklu kształcenia od szkoły podstawowej po uniwersytet.

Program kariery dwutorowej Uniwersytetu przewiduje bogatą ofertę socjalną dla studentów. Dla najwybitniejszych sportowców, którzy zostaną przyjęci na studia, ufundowane będą stypendia rektorskie. W późniejszym czasie studenci mogą liczyć na stypendia sportowe za osiągane wyniki. Uczelnia wciąż rozwija system socjalnej pomocy materialnej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stawia na uzdolnioną sportowo młodzież, która chce kontynuować i rozwijać pasje sportowe oraz kształcić się na renomowanym uniwersytecie. Chodzi o młodzież świadomą obciążeń wynikających z kariery sportowej oraz nauki uniwersyteckiej, studentów świadomych, iż tak w sporcie, jak i w nauce ciężka praca daje wyniki.

 

pozostałe wiadomości