strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Baseny sportowy i rekreacyjny – św. Józefa 17

basen UCS
Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK w Toruniu. Kryta pływalnia (fot. T. Górzyński)

 


Rezerwacja torów — zag.ucs@umk.pl


BASEN CZYNNY OD  28 MAJA 2021 roku.

OGRANICZENIE  max 50 osób ——- > patrz harmonogram pływalni

SAUNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

Harmonogram pływalni (673 KB)

→ogłoszenia

Godziny otwarcia pływalni 

poniedziałek – piątek 07:00–22:00

sobota – niedziela 08:00–22:00

Ostatnie wejście na basen godzina 20:30, pływalnię należy opuścić do godziny 21:30.

Parametry wody

Zbiorcza ocena roczna jakości wody na pływalni UCS UMK (293 KB)

Zbiorcza ocena roczna jakości wody na pływalni UCS UMK 2020 rok (1,15 MB)

Woda spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2016)

Nazwa parametru Basen sportowy Basen rekreacyjny Brodzik Wanny jacuzzi
C1 0,55 0,75 0,75 0,85
pH 6,80 6,80 6,80 6,80
ORP 790 785 —- 780
Temperatura(˚C) 27,0 32,0 32,0 35,5

Sprawozdania z badań wody na pływali UCS:

Ceny biletów indywidualnych na pływalnię

Normalny

● poniedziałek – piątek (07.00-16.00) – 8,00 zł/h brutto

● poniedziałek – piątek (16.00-22.00) – 10,00 zł/h brutto

● sobota – niedziela – 10,00 zł/h brutto

Ulgowy

● poniedziałek – piątek (07.00-16.00) – 6,00 zł/h brutto

● poniedziałek – piątek (16.00-22.00) – 8,00 zł/h brutto

● sobota – niedziela – 8,00 zł/h brutto

Bilet zniżkowy

● emeryci i renciści – poniedziałek i środa (07.00-16.00) 5,00 zł/h brutto

● studenci do 26 roku życia – wtorek (07.00-16.00) 5,00 zł/h brutto

● studenci niepełnosprawni UMK – raz w tygodniu bezpłatnie

● osoby niepełnosprawne – piątki (07.00-16.00) 5,00 zł/h brutto

● uczniowie – czwartki (07.00-16.00) 5,00 zł/h brutto

● posiadacze Karty Absolwenta UMK – sobota i niedziela (8.00 -16.00) 5,00 zł/h brutto

 

Wynajem pływalni

● cała pływalnia – 300,00 zł/h brutto

● basen rekreacyjny – 110 zł//h brutto

● 1 tor – osoby prywatne, zakłady pracy, firmy – 55,00 zł/h brutto

● 1 tor – kluby, stowarzyszenia sportowe, szkoły (1 tor) – 40,00 zł/h brutto

 

Sauna

● minimalna opłata za 30 m – 6,50 zł brutto

● godzina – 13,00 zł/h brutto

● sauna na wyłączność – 70,00 zł/h brutto

 

Nauka pływania

● kurs indywidualny – 40 zł/osoba/h brutto

● dorośli (grupa) – 100 zł/15 osób/8 h brutto

● grupa początkowa dzieci i młodzież – 100 zł/15 osób/8 h brutto

● grupa średnio zaawansowana – 100 zł/15 osób/8 h brutto

● grupa zaawansowana – 100 zł/15 osób/8 h brutto

 

Dodatkowe opłaty

● zgubienie zegarka – 100,00 zł

● uszkodzenie zamka w szafce – 40,00 zł

 

Wszystkie ceny są cenami brutto.


  1. W sprawach nieuregulowanych cennikiem opłat  dopuszcza się możliwość negocjacji cen między zainteresowanymi stronami  tj. użytkownikiem i Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Za dodatkowe zatrudnienie trenera, instruktora, sędziego itp., opłatę w kwocie 30 zł/h uiszcza zamawiający po uprzednim zawarciu umowy zlecenia przez Zastępcę dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Wynagrodzenie dla instruktorów ratownictwa, prowadzących nauki pływania, w ramach zajęć prowadzonych przez UCS wynosi 20 zł brutto/godzinę.
  1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do 26 roku życia, uczniowie, niepełnosprawni, posiadacze karty Absolwenta UMK oraz doktoranci.
  1. Pracownicy UMK są uprawnieni do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez  UCS na podstawie karnetów wydawanych przez Dział Socjalny UMK.
  1. Posiadacze Karty Absolwenta UMK mogą korzystać bezpłatnie z obiektów przy ul. Gagarina 35 w soboty i niedziele w wymiarze 1,5 h bezpłatnie, po uzgodnieniu terminu z Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.

Cennik opłat korzystania UCS (93 KB)

Regulamin UCS (160 KB)