strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Zespół ds. promocji i rozwoju

mgr Krzysztof Wasilkiewicz – Przewodniczący zespołu ds. promocji i rozwoju

pokój: G1 10
tel.: +48 56 143 77
e-mail: krzysztofw@umk.pl

Zespół ds. promocji i rozwoju

Do zadań Zespołu ds. promocji i rozwoju należy w szczególności: