ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Henryk Jędrzejewski
konserwator
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektów Centrum, Administracja Centrum

e-mail: hj@umk.pl

Konserwator