ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

mgr Anna Michalska
referent
Sekretariat Centrum, Administracja Centrum

pokój: 104 ul. Gagarina 35
tel.: 56 611 43 78
e-mail: ablaszkowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek godz. 14:15-15:15
Św. Józefa, pok. 12