strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Damian Dawidowski
konserwator
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektów Centrum, Administracja Centrum

e-mail: d.dawidowski@umk.pl