strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Dyrektor - prof. dr hab. Piotr Błajet
Z-ca Dyrektora - mgr Tomasz Górzyński

mgr Zofia Berlikowska
prof. dr hab. Piotr Błajet
mgr Piotr Dobrolubow
mgr Tomasz Górzyński
dr Małgorzata Grabowska
mgr Magdalena Kola-Jankowska
mgr Anna Lewandowska-Plińska
mgr Oliwia Matuszewska
mgr Kamil Michalski
mgr Izabela Pawłowska
mgr Łukasz Pawłowski
mgr Mariusz Soja
mgr Hanna Szewczyk
mgr Michał Tyburski
mgr Michał Wasielewski
mgr Krzysztof Wasilkiewicz
mgr Anna Wiak
mgr Iwona Willma
mgr Roman Wiwatowski
mgr Łukasz Żebrowski