strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Dyrekcja i zespoły specjalistyczne Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Dyrekcja Centrum

prof. dr hab. Piotr Błajet – Dyrektor UCS

dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu): środa: 10:00–11:00
pokój: G1 08
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail: dyrektor_ucs@umk.pl

 

mgr Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora UCS

pokój: G1 10
tel.: +48 56 611 45 81
e-mail: tomaszgo@umk.pl


Zespół ds. sportu akademickiego

mgr Piotr Dobrolubow – Przewodniczący zespołu ds. sportu akademickiego

dyżur: poniedziałek, 8:30–9:30
pokój: G1 05
tel.: +48 56 611 38 67
e-mail: dp@umk.pl

Do zadań Przewodniczącego Zespołu ds. sportu akademickiego należy w szczególności:

Zespół ds. sportu akademickiego

Do zadań Zespołu ds. sportu akademickiego należy w szczególności:


Zespół ds. dydaktyki

mgr Izabela Pawłowska – Przewodnicząca zespołu ds. dydaktyki

pokój: G1 06
tel.: +48 56 611 22 26
e-mail: ip@umk.pl
dyżur: poniedziałek 14.30-15.30

Do zadań Przewodniczącego Zespołu ds. dydaktyki należy w szczególności:

Zespół ds. dydaktyki

Do zadań Zespołu ds. dydaktyki należy w szczególności: