strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1

Nauka gry w szachy dla dzieci 8-12 lat

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi, więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, możemy określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

 1. Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
 2. Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność;
 3. Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji.
 4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra szachowa rozwija najpełniej.
 5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
 6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami i warcabami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.
 7. Aspekty wychowawcze – można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak nie karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, osiągnięte dzięki sile własnego umysłu.

Szachy są narzędziem stymulującym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.


Nauczyciel

Michał Wasielewski

Zajęcia prowadzi Michał Wasielewski, asystent w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Michał Wasielewski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, od wielu lat prowadzi naukę gry w szachy w szkołach podstawowych, jest nauczycielem z uprawnieniami „Edukacja przez szachy w szkole”.


Harmonogram

Na pierwsze zajęcia zapraszamy 16.09.2022 roku, kolejne będą odbywać się w:

 • piątki godzina 17:00–18:00, sala konferencyjna UCS–2, ul. św. Józefa 19.

Liczba uczestników

Maksymalna liczba uczestników zajęć 16 osób.

Minimalna liczba uczestników zajęć 5 osób – liczba, która umożliwia rozpoczęcie zajęć, w przeciwnym wypadku grupa nie zostanie utworzona.


Niezbędny sprzęt sportowy

Wszystko co niezbędne do nauki gry w szach znajduje się w Centrum.


Miesięczna odpłatność za zajęcia

Jedne zajęcia w tygodniu 150,00 zł/miesiąc.

Zapłaty za zajęcia można dokonywać z wykorzystaniem Karnetów do UCS oferowanych przez Dział Socjalny UMK.


Zapisy online

Formularz zgłoszeniowy (Office365) Każde dziecko należy rejestrować osobno – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (niepełnoletni) (644 KB)

Zapisy na zajęcia – krok po kroku

 1. Rejestracja jest dostępna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.
 2. Rejestracja wymaga aktywnego konta Office 365 (informacje na stronie UCI).
 3. Zapisy odbywają się przez specjalnie przygotowane formularze Office 365.
 4. Informacja o rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia jest automatycznie przesyłana na skrzynkę e-mail w usłudze Office 365.
 5. Informacja o braku miejsc na wybrane zajęcia jest automatycznie przesyłana na skrzynkę e-mail w usłudze Office 365.