strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1

Pływackie wakacje w Toruniu

Projekt sportowy Fundacji Scientia Thorunensia realizowany wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ma on za zadanie realizację celów programu “Sportowe Wakacje + 2022”. Zorganizowane zostaną lekcje pływania dla ok. 100 osób (dzieci i młodzieży). Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy uwzględniające ich wiek oraz umiejętności. Prowadzącymi lekcje będą profesjonalni instruktorzy pływania i nurkowania. Są to osoby posiadające duże doświadczenie m.in w związku z prowadzeniem szkółki pływackiej. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10 lekcjach pływania – każda lekcja będzie trwać 1 godzinę, podczas każdej lekcji uczestnicy będą przeszkalani przez jednego lub dwóch instruktorów – w zależności od wieku i umiejętności. Lekcje pływania zakładają nauczenie uczestników projektu podstaw pływania oraz zasad prawidłowej techniki pływania co najmniej dwoma stylami. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca wiedzy o pływaniu i kwestiach bezpieczeństwa.

Projekt “Pływackie wakacje w Toruniu” finansowany jest ze środków, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.


Harmonogram i zapisy

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Projektu “Pływackie wakacje w Toruniu


Fundacja Scientia Thorunensia prowadzi działania nakierowane głównie na wsparcie studentów oraz doktorantów. Realizuje w szczególności projekty szkoleniowe (Edukacja Liderów, Toruńska Akademia E-lidera) oraz działania o charakterze naukowo-edukacyjnym (projekt eDoktorant). Współpracuje także z samorządami studenckimi z którymi organizuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne (realizowane dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych). Dodatkowo wspierane są inicjatywy o charakterze sportowym (Studencka Liga Piątek Piłkarskich) oraz kulturalnym (Gala Copernicana). Fundacja realizuje także granty o charakterze sportowym, w tym Turnieje sportowe toruńskich bohaterów Niepodległej Polski oraz Pływackie wakacje w Toruniu. Istotnym obszarem fundacji jest także realizacja założeń związanych z popularyzacją nauki poprzez podcast Faceci w Kitlach.

Misją Fundacji Scientia Thorunensia jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji społeczeństwa, promowanie edukacji i zwiększanie świadomości obywateli o konieczności stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Promując ideę lifelong learning dba również o podnoszenie poziomu inicjatyw oraz poszerzanie grupy docelowej. W projektach skupia się na interakcji z uczestnikami, co skutkuje bardziej efektywną edukacją. Wykorzystujemy do tego grywalizację poprzez platformy internetowe, nowoczesne techniki edukacyjne, pracę w grupach oraz zadania indywidualne.