ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Dyżury nauczycieli wychowania fizycznego oraz pozostałych pracowników Centrum

mgr Izabela Pawłowska
asystent
Zespół ds. wychowania fizycznego

pokój: G1 06
tel.: +48 56 611 22 26
e-mail: ip@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze letnim w r. akadem. 2019/20
ŚRODA 11:00-12:00, pokój G 06
budynek UCS UMK, ul. Św. Józefa 17