ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Dyżury nauczycieli wychowania fizycznego oraz pozostałych pracowników Centrum

mgr Oliwia Matuszewska
specjalista
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektów Centrum, Administracja Centrum

pokój: G1 09
tel.: 56 611 45 81
e-mail: m_oliwia@umk.pl