strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Siłownia – św. Józefa 17

siłownia
Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK w Toruniu. Siłownia (fot. A. Romański)

→ogłoszenia

Godziny otwarcia siłowni

UWAGA!!! Siłownia UCS otwarta dla użytkowników od 28 maja 2021 r.

SIŁOWNIA czynna tylko do końca czerwca 2021 r.

Wtorek 16.00-20.00

Czwartek 16.00-20.00

Od 28.05.2021 r. obowiązuje limit osób korzystających z siłowni – 6 uczestników.

Cennik siłownia

● 1 trening/ 1 osoba – 10 zł brutto

● grupa zorganizowana – 98,40 zł/h brutto

● karnet miesięczny – 60,00 zł / brutto

● 1 trening/ 1 student – 5 zł/brutto

● trening personalny – 60 zł/brutto

Wszystkie ceny są cenami brutto.


  1. W sprawach nieuregulowanych cennikiem opłat  dopuszcza się możliwość negocjacji cen między zainteresowanymi stronami  tj. użytkownikiem i Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Za dodatkowe zatrudnienie trenera, instruktora, sędziego itp., opłatę w kwocie 30 zł/h uiszcza zamawiający po uprzednim zawarciu umowy zlecenia przez Zastępcę dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Wynagrodzenie dla instruktorów ratownictwa, prowadzących nauki pływania, w ramach zajęć prowadzonych przez UCS wynosi 20 zł brutto/godzinę.
  1. Do zakupu biletu ulgowego, o ile jest wyszczególniony w powyższym cenniku, uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do 26 roku życia, uczniowie, niepełnosprawni, posiadacze karty Absolwenta UMK oraz doktoranci.
  1. Pracownicy UMK są uprawnieni do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez  UCS na podstawie karnetów wydawanych przez Dział Socjalny UMK.
  1. Posiadacze Karty Absolwenta UMK mogą korzystać bezpłatnie z obiektów przy ul. Gagarina 35 w soboty i niedziele w wymiarze 1,5 h bezpłatnie, po uzgodnieniu terminu z Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.

Cennik opłat korzystania UCS (93 KB)

Regulamin UCS (160 KB)