Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Siłownia – św. Józefa 17

siłownia
Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK w Toruniu. Siłownia (fot. A. Romański)

→ogłoszenia

Godziny otwarcia siłowni

Poniedziałek 15.30-20.00

Wtorek 15.30-20.00 (dnia 27.08.2019 r. oraz 03.09.2019- nieczynne)

Środa 15.30-20.00

Czwartek 15.00-20.00

Piątek 15.00-20.00

Sobota 10.00-15.00

Niedziela 10.00-15.00 (dnia 01.09.2019 r. – nieczynne)

Cennik siłownia

● 1 trening/ 1 osoba – 10 zł brutto

● grupa zorganizowana – 98,40 zł/h brutto

● karnet miesięczny – 60,00 zł / brutto

● 1 trening/ 1 student – 5 zł/brutto

● trening personalny – 60 zł/brutto

Wszystkie ceny są cenami brutto.


  1. W sprawach nieuregulowanych cennikiem opłat  dopuszcza się możliwość negocjacji cen między zainteresowanymi stronami  tj. użytkownikiem i Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Za dodatkowe zatrudnienie trenera, instruktora, sędziego itp., opłatę w kwocie 30 zł/h uiszcza zamawiający po uprzednim zawarciu umowy zlecenia przez Zastępcę dyrektora UCS ds. administracyjnych.
  1. Wynagrodzenie dla instruktorów ratownictwa, prowadzących nauki pływania, w ramach zajęć prowadzonych przez UCS wynosi 20 zł brutto/godzinę.
  1. Do zakupu biletu ulgowego, o ile jest wyszczególniony w powyższym cenniku, uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do 26 roku życia, uczniowie, niepełnosprawni, posiadacze karty Absolwenta UMK oraz doktoranci.
  1. Pracownicy UMK są uprawnieni do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez  UCS na podstawie karnetów wydawanych przez Dział Socjalny UMK.
  1. Posiadacze Karty Absolwenta UMK mogą korzystać bezpłatnie z obiektów przy ul. Gagarina 35 w soboty i niedziele w wymiarze 1,5 h bezpłatnie, po uzgodnieniu terminu z Zastępcą dyrektora UCS ds. administracyjnych.

Cennik opłat korzystania UCS (93 KB)

Regulamin UCS (160 KB)