strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Zespół ds. sportu akademickiego

mgr Piotr Dobrolubow – Przewodniczący zespołu ds. sportu akademickiego

dyżur: poniedziałek, 8:30–9:30
pokój: G1 05
tel.: +48 56 611 38 67
e-mail: dp@umk.pl

Do zadań Przewodniczącego Zespołu ds. wychowania fizycznego należy w szczególności:

Zespół ds. sportu akademickiego

Do zadań Zespołu ds. sportu akademickiego należy w szczególności: