strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Zespół ds. kariery dwutorowej

Przewodniczący Zespołu – prof. Piotr Błajet

Dyrektor UCS
pokój: G1 08
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail: dyrektor_ucs@umk.pl

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Tomasz Górzyński

Zastępca dyrektora UCS ds. sportowych
ul. św. Józefa 17, pokój: G1 10
tel.: +48 56 611 45 81
e-mail: tomaszgo@umk.pl

Rekrutacja

mgr Anna Michalska

specjalista
godziny urzędowania: 7:15–15:15
ul. św. Józefa 17, pok. G1 12
tel.: +48 56 611 43 78
e-mail: ablaszkowska@umk.pl

Do zadań Zespołu ds. kariery dwutorowej należy w szczególności: