strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Dyrektor - prof. dr hab. Piotr Błajet
Z-ca Dyrektora - mgr Tomasz Górzyński

mgr Wojciech Barczak
prof. dr hab. Piotr Błajet
mgr Piotr Dobrolubow
mgr Anna Gerc
mgr Tomasz Górzyński
dr Małgorzata Grabowska
Lucyna Jędrzejewska
Henryk Jędrzejewski
mgr Magdalena Kola-Jankowska
mgr Anna Lewandowska-Plińska
mgr Oliwia Matuszewska
mgr Anna Michalska
mgr Kamil Michalski
mgr Izabela Pawłowska
mgr Łukasz Pawłowski
licencjat Dorota Słoma
mgr Mariusz Soja
Bogdan Sojka
mgr Hanna Szewczyk
inż. Jakub Tarkowski
mgr Michał Tyburski
mgr Michał Wasielewski
mgr Krzysztof Wasilkiewicz
mgr Anna Wiak
mgr Iwona Willma
mgr Zbigniew Wojtowicz
mgr Łukasz Żebrowski