strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Zespół administracyjno-gospodarczy

e-mail: zag.ucs@umk.pl

tel.: +48 56 611 43 54


mgr Anna Gerc – Kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego

ul. św. Józefa 17, pok. G1 07

e-mail: anna.gerc@umk.pl

lic. Dorota Słoma – Z-ca kierownika zespołu administracyjno-gospodarczego

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 12
tel.: +48 56 611 43 54
e-mail: dorota.sloma@umk.pl

lic. Karolina Kowalska – Specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 12
tel.: +48 56 611 43 54
e-mail: k.kowalska@umk.pl

Pracownicy obsługi:

Zadania zespołu administracyjno-gospodarczego: