strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl

Administracja Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

lic. Pavlo Barskiy – referent

godziny urzędowania: 7:15–11:15
ul. św. Józefa 17, pok. G1 12
tel.: +48 56 611 43 78
e-mail: pavlobarskiy@umk.pl
sprawy:
• współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym w zakresie sportu studenckiego,
• współpraca z Samorządem Studenckim UMK w zakresie sportu studenckiego,
• organizacja innych wydarzeń sportowych, niż udział reprezentacji UMK w ramach Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw oraz Akademickich Mistrzostw Polski – dodatkowe eventy sportowe, Juwenalia, itp.,
• Copernicada – koordynowanie działań,
• monitorowanie wyników sportowych studentów UMK w Toruniu,
• współdziałanie z Centrum Promocji i Informacji UMK w zakresie promocji UMK poprzez Sport,
• współpraca ze Szkołami Mistrzostwa Sportowego w zakresie promocji Sportu na UMK w Toruniu,

mgr Oliwia Matuszewska – specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 09
tel.:  +48 56 611 45 81
e-mail: m_oliwia@umk.pl
sprawy:
• obsługa administracyjna sekretariatu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego,
• prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
• przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
• przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących wydatków i przychodów oraz rozliczeń finansowych UCS,
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
• wystawianie faktur oraz dokumentów wewnętrznych.

lic. Dorota Słoma – referent

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 09
tel.: +48 56 611 45 81
e-mail: dorota.sloma@umk.pl
sprawy:
• przygotowywanie umów wynajmu obiektów UCS przy ul. Św. Józefa 17 oraz powiadamianie ajentów o nadchodzących imprezach,
• przygotowywanie i aktualizowanie harmonogramu pływalni UCS,
• organizacja pracy recepcjonistek oraz rozliczanie miesięczne czasu pracy,
• inwentaryzacja majątku trwałego w Centrum,
• utrzymanie w pełnej sprawności technicznej aparatury naukowej i sprzętu komputerowego.

mgr Iwona Willma – specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 11
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail: willmaiw@umk.pl
e-mail sprawy dydaktyczne: ucs@umk.pl
sprawy:
• prowadzenie spraw dydaktycznych Centrum oraz oferty dydaktycznej w systemie USOS,
• przyznawanie dodatkowych żetonów studentom rejestrującym się poza obowiązkową rejestracją żetonową (Erasmus, decyzje Dziekanów),
• organizacja posiedzeń komisji lekarskiej d/s zwolnień z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
• kompleksowe prowadzeni systemu USOS, w tym: obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, indywidualnych kart obciążeń, zmian w obciążeniach dydaktycznych nauczycieli, przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
• przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Centrum,
• rezerwacja sal związana z najmem obiektów UCS przy ul. Gagarina 35 oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu najmu obiektów UCS  przy ul. Gagarina 35,
• ewidencja obiegu dokumentów Centrum.